Kemikalieaffaldsgrupper på H. C. Ørsted Institutet


Affaldsgruppe A: Mineralolieaffald

Affaldsgruppe B: Halogen- eller svovlholdigt organisk-kemisk affald

Affaldsgruppe C: Energirigt organisk-kemisk affald uden halogen og svovl

Affaldsgruppe H: Organisk-kemisk affald uden halogen og svovl

Affaldsgruppe K: Kviksølvholdigs affald

Affaldsgruppe X: Uorganisk-kemisk affald

Affaldsgruppe Z: Andet affald

Affaldsgruppe O: Reaktivt affald


Tilbage til Arbejdsmiljøorganisationen ved H. C. Ørsted Institutet. Københavns Universitet.
Denne side er sidst ændret den : 16/11/1999
Kommentarer og rettelser bedes venligst sendt til : Den daglige arbejdsmiljøleder
Arbejdsmiljøorganisationen ved H. C. Ørsted Institutet. Københavns Universitet.